Bihold.dk
Honning og biavl > Om bier > Om naturen

Om naturen

Honningbier opfylder en stor økologisk funktion ved deres bestøvning af mange plantearter i den danske natur og har derfor betydning for hele vort samfund.

Du kan læse mere her:

Bestøvning http://xwww.agrsci.dk/bi/bier_i_danmark.htm