Om honning

Vor fremstillingsmetode går i al sin enkelthed ud på at have mange bifamilier til rådighed og have dem placeret de rigtige steder, så man kan høste tilstrækkelige mængder i de korte tidsrum, hvor honningen smager allerbedst.- ”Med rettidig omhu”. Råhonningen forarbejdes i større portioner efter gældende krav og normer for honning produceret i Danmark.

Det er denne honning, vi tilbyder. Kendetegnet ved at være velsmagende, ensartet  fra glas til glas og med god smørbarhed.

Den høstes kun i lokalområdet ved foden af Svanninge Bakker og Bjerge fra egne bigårde og er fra biernes indsamling af nektar fra blandt andet mælkebøtte, blomstrende frugttræer, buske og raps samt lindetræerne i Holstenshuus Slotspark. http://www.holstenshuus.dk

Vore bier besøger endvidere et væld af vilde blomster, buske og træer og sikrer bestøvningen af disse, så husk, når du køber lokal honning,  gavner du også vores allesammens lokale natur.  

Lejlighedsvis tilbyder vi specialhonninger fra stalddøren. Spørg venligst!

Her kan du læse mere om honning:

Honningbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=7798

Deklaration  honningetikette http://www.biavl.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=29

Til eftertanke http://www.biavl.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=1

 

Rigtig behandling http://www.sde-biavl.dk/arkiv/artikler/2006/Honningens_behandling.pdf

Beskrivelse http://www.vom.dk/index.php?id=14&mid=216

Eller se film:

Dansk Honning http://www.youtube.com/watch?v=LvLX9R8k86Y&feature=relmfu